მრავალფეროვნების სკოლის ვებსაიტს ადმინისტრირებას უწევს ირის ჯგუფი - მრავალფეროვნების მართვა.

სტატუსი

Joint Civic Education-ის ვებ-გვერდი იმართება გაერთიანება MitOst-ის იურიდიული პასუხისმგებლობით. გაერთიანება MitOst არის არაკომერციული ორგანიზაცია, რეგისტრირებული ბერლინში, შარლოტენბურგის რაიონულ სასამართლოში, რეგისტრაციის ნომრით VR 19281 B.

Joint Civic Education

c/o MitOst
ალტ-მოაბიტის ქ. 90

10559 ბერლინი
გერმანია

ტელ.: +49 30 - 31 51 74 70
ფაქსი: +49 30 - 31 51 74 71
ვებ-გვერდი: www.mitost.org

რედაქტორი

რონალდ მენცელ-ნაზაროვი

მედიის შესახებ გერმანიის კანონმდებლობის შესაბამისად პასუხისმგებელი პირი

ქრისტოფ შულცი
დირექტორთა საბჭოს მმართველი

პროგრამირება

www.undkonsorten.com

დიზაინი

www.grafikdesign-bar-m.de