განრიგი 2017 წლისთვის

განაცხადის შეტანის პროცესი

- განაცხადის შემოტანა: 1 მარტი - 20 მარტი
- საბოლოო შერჩევა: 20 აპრილი

მონაწილეების შერჩევის კრიტერიუმები

- 18-დან 24 წლამდე
- კავშირი ეთნიკურ უმცირესობათა საკითხებთან
- აქტიურობა ადგილობრივ თემში
- ინტერესი მრავალფეროვნების საკითხებისა და სამოქალაქო აქტივიზმის მიმართ

საგაზაფხულო სესია

- პერიოდი: 6-14 მაისი (ჯგუფი პირველი), 20-28 მაისი (ჯგუფი მეორე)
- ხანგრძლივობა: 8 სრული სამუშაო დღე
- შინაარსი: მრავალფეროვნების საკითხების შესწავლა, პროექტის დაგეგმვა

საპროექტო შეხვედრა

- პერიოდი: 22 - 28 ივლისი
- ხანგრძლივობა: 6 სრული სამუშაო დღე
- შინაარსი: პროექტების მენეჯმენტი, ჯგუფური მუშაობა, დონორების მოზიდვა და პიარი

პროექტის განხორციელება

1 აგვისტოდან 1 ოქტომბრამდე საპროექტო ჯგუფები ადგილობრივ პარტნიორებთან ერთად მუშაობენ თავიანთი პროექტების განხორციელებაზე. 

მრავალფეროვნების ფორუმი

- პერიოდი: 20-26 ნოემბერი
- ხანგრძლივობა: 6 სრული სამუშაო დღე
- შინაარი: საპროექტო მუშაობისა და ინდივიდუალური სწავლის პროცესის შეფასება, ვორკშოპი სამომავლო გეგმებზე: სამოქალაქო ჩართულობასა და უმცირესობათა პრობლემატიკასთან დაკავშირებულ აქტივობებში მონაწილეობაზე

ხარჯები

პროგრამა ფარავს მგზავრობის, კვებისა და საცხოვრებელ ხარჯებს.