განაცხადის შემოტანა

გიწვევთ მრავალფეროვნების სკოლაში! 

თუ შენ 

 • ხარ 18-დან 24 წლამდე
 • გინდა, იყო აქტიური 
 • გსურს პიროვნული წინსვლა
 • გაინტერესებს, შეისწავლო მრავალფეროვნების საკითხები 
 • გსურს, შეცვალო გარემო იქ, სადაც შენ ცხოვრობ

მაშინ გეძლევა შესაძლებლობა, ჩვენი სკოლის ფარგლებში 

 • საფუძვლიანად შეისწავლო მრავალფეროვნების საკითხები 
 • განივითარო უნარ-ჩვევები პროექტის მართვასა და დაგეგმვაში
 • განახორციელო საკუთარი მოხალისეობრივი ინიციატივა
 • შეხვდე საინტერესო ადამიანებს 

მაშ, შემოგვიერთდი მრავალფეროვნების სკოლაში და ჩაერთე აქტიურობის თავგადასავლებში!  

მრავალფეროვნების
სკოლა არის არაფორმალური საგანმანათლებლო პროგრამა, რომელსაც ორგანიზაცია „ირის ჯგუფი - მრავალფეროვნების მართვა“ ახორციელებს. პროგრამა ხელს უწყო საქართველოში პლურალისტური საზოგადოების ჩამოყალიბებასა და დემოკრატიული ღირებულებების განმტკიცებას.

მრავალფეროვნების სკოლა მხარს უჭერს საზოგადოების მრავალფეროვანი წევრების ერთმანეთთან დაკავშირებას, ხელს უწყობს მათი ინდივიდუალიზმისა და უნიკალობის წარმოჩენასა და რეალიზებას. პროგრამა საშუალებას აძლევს ახალგაზრდებს, განსხვავებული კუთხიდან დაინახონ მრავალფეროვნების ძლიერი მხარეები და მიღებული ცოდნა და გამოცდილება სასიკეთოდ გამოიყენონ როგორც პირად, ისე აქტიურ სამოქალაქო ცხოვრებაში. გვჯერა, რომ სწორედ მრავალფეროვანი საზოგადოება წარმოადგენს ჩვენი ქვეყნის სიმდიდრეს და მისი შენარჩუნება, ხელშეწყობა და განვითარება არის ჩვენი პროგრამის მისია და პასუხისმგებლობა.

მრავალფეროვნების სკოლა კვალიფიკაციის ამაღლებასა და საკუთარი საპროექტო იდეების განხორციელებას სთავაზობს ახალგაზრდებს. ეს არის პროგრამა იმ ახალგაზრდებისთვის, ვისაც სურს, უნარ-ჩვევების განვითარება, საკუთარი იდეების განხორციელება, აინტერესებს სამოქალაქო აქტივიზმი და საქართველოს რეგიონების განვითარება.

 

პროგრამის განრიგი

პროგრამის აქტოვებები სხვადასხვა კომპონენტისაგან შედგება. თოთოეული მონაწილე ესწრება სამ სხვადასხვა სემინარს მაისში, ივლისსა და ნოემბერში. ამასთანავე, ახორციელებს საკუთარ ინიციატივას საქართველოს რომელიმე რეგიონში აგვისტო-სექტემბრის თვის განმავლობაში.

 • საგაზაფხულო სესია: 6-14 მაისი, 2017 (ჯგუფი I), 20-28 მაისი, 2017 (ჯგუფი II)
 • საპროექტო შეხვედრა: 22 - 28 ივლისი, 2017
 • პროექტის განხორციელება: 1 აგვისტო – 1 ოქტომბერი, 2017
 • მრავალფეროვნების ფორუმი: 20-26 ნოემბერი, 2017 

ხარჯები 
პროგრამა ფარავს მონაწილის კვების, საცხოვრებლისა და მგზავრობის ხარჯებს. 


განცხადების შემოტანა შეგიძლიათ 2017 წლის 20 მარტამდე. 

გამოგვიგზავნეთ შევსებული განაცხადი ელ.ფოსტაზე: applications@diversityschool.net

დოკუმენტები გადმოსაწერად 

ტექსტი 

განაცხადის ფორმა

კონტაქტი: 

ირის ჯგუფი - მრავალფეროვნების მართვა
გვანცა აქიაშვილი
პროგრამის კოორდინატორი
ელ.ფოსტა:
applications@diversityschool.net
ტელ: +995 32 2945225