ჩვენ ყოველთვის მზად ვართ ვუპასუხოთ თქვენს შეკითხვებს და მოვისმინოთ თქვენი შემოთავაზებები.

მარგალიტა ჯაფარიძე

მრავალფეროვნების სკოლის კოორდინატორი

ტელ.: +995 32 294 5225
email: japaridze@diversityschool.net

 

 

 

მრავალფეროვნების სკოლის საფოსტო მისამართი

c/o ირის ჯგუფი - მრავალფეროვნების მართვა

გაბრიელ სუნდუკიანის ქუჩა 11.
0102 თბილისი
საქართველო

ტელ.: +995 32 294 5225
ვებ გვერდი: www.irisgroup.org.ge